O Ružici

Bavim se jogističkom praksom od fakultetskih dana.
Mindfulness yoga kojom se bavim sastoji se od somatskih vežbi, vežbi disanja, asana, slobodnog pokreta i izraza, meditacija i interaktivnih meditacija, psihodrame. Tu sam i kao podrška za razgovor i sagledavanje prodjenog iskstva u skladu sa vežbačevim potrebama.

Prvu školu Yoge („Vidya Yoga“) završila sam u Beogradu u junu 2021. godine, gde se učenje zasniva na Hatha Yogi – Asanama, Tehnikama disanja, Yoga psihologiji, istoriji Yoge, osnovama anatomije, Yoga nidri.

Nakon prve obuke, okrećem se ka držanju privatnih časova gde je fokus na vežbama daha, asanama i yoga nidri. Gostujem kao instruktor u nekoliko studija u Berlinu (Nemačka). Ubrzo počinjem da radim yoga radionice sa osobama sa mentalnim poteškoćama u asocijaciji „Zvukovi srca“.

U oktobru 2021. zajedno sa prijateljicom otvaram skromni studio „Maitri“ u Beogradu na Vračaru, gde se odvija grupno i individualno vežbanje koje je prilagođeno raznim nivoima težine, uz modifikacije. Odvojeno od fizičkog vežbanja, meditacija i tehnike disanja su od vitalnog značaja u radu sa klijentima.

Usled interesovanja i nakon istraživanja na temu psihologije i ljudskog razvoja, u januaru 2022. godine završavam obuku u „School Yoga Institute“, u Peruu (Južna Amerika). Akcenat je na dubljoj primeni psihologije u jogi – svesnoj jogi, uz psihodramu, rekonekciji kroz psihoemotivno osvešćivanje, yoga asistencijama.

Nakon uvida u efektivnost ovakvog pristupa kod osoba sa kojima radim, u aprilu 2022. godine prolazim Mindful Meditation Training od učitelja i psihologa Džeka Kornfilda, a zatim i meditativni trening organizacije Gratefulness of Living.

U Januaru 2023. upisujem program za lečenje traume ‘The relational skills trauma program’, koji  se bazira na psihosomatici – somatksim vežbama i interakciji. Uvodim ga u svoju praksu.

Moj motiv se zasniva na ljubavi prema radu sa ljudima i dok posmatram njihov razvoj stvara se prostor za ekspanziju mojih saznanja. Verujem da je ceo proces tu, ne da bismo bili dobri vežbači, već da bismo olakšali svojoj duši i razumu.