Meditacija

sanskrit DHYANA

ध्यान

U jogističku praksu spada i meditacija.
U pitanju su razne vođene meditacije, kao i interaktivne meditativne vežbice, s obzirom da je pristup psihosomatski. Uobičajeno je da obavimo razgovor pre i posle kako bih znala potrebe praktikanta i mogla da pratim njegov razvoj, a benefiti zavise od toga u kojoj fazi života se praktikant nalazi. Tokom vremena, cilj nam je da podignemo introspekciju na viši nivo. Da izoštrimo čula dok naglašavamo da biramo ponašanja i razmišljanja umesto reaktivnosti. Jačamo kapacitet da usmerimo pažnju na um i srce, dok posmatramo šablone prema kojima funkcionišemo i uviđamo da možemo da stvorimo nove – korisnije. Meditacija nam daje mogućnost transformacije ličnosti i održavanje ili razvoj vrlina koje su već usađene.

Koristi su:

 • upravljanje i smanjenje anksioznosti;
 • depresije;
 • insomnije;
 • krvnog pritiska;
 • bolje veštine upravljanja stresom;
 • poboljšanje pažnje/prisutnosti i svesnosti;
 • emotivnog blagostanja;
 • podsticanje endorfina;
 • pamćenja, kognitivnih funkcija, kreativnosti;
 • empatije prema sebi i drugima;
 • Na duže staze – transforimacija ličnosti.

Postoje hiljade studija koje su pokazale pozitivan uticaj jačanja svesti kroz meditativno stanje – Poboljšanje mentalnog, emotivnog i socijalnog blagostanja.

19 % Smanjenja anksioznosti nakon 8 nedelja.

32% Smanjenja stresa nakon 30 dana.

29% Smanjenja depresivnog stanja nakon 8 nedelja.

11% Otpornost na spoljašnje faktore koji nas ometaju, nakon 30 dana.

22% Poboljšanja fokusa nakon jedne sesije.

Ovo su grube činjenice i svako pronalazi individualni efekat koji zavisi od tipa ličnosti i životnog stadijuma.

Zakažite časove meditacije

Podignite introspekciju, izoštrite čula, pojačajte kapacitet pažnje i prisutnosti, poboljšajte pamćenje...